قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، حامی یا ضد اشتغال و فرزند آوری؟!

با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/1393 مجلس شورای اسلامی، کلیه محدودیت هایی که در قانون سابق تنظیم خانواده و جمعیت کشور مصوب 26/2/1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که در آنها محدودیت تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده لغو  اعلام شده است. و با عنایت به اینکه اطلاق عام در متن ماده واحده مذکور مد نظر بوده، بنابراین ماده 86 قانون تامین اجتماعی نیز در دامنه مقرراتی قرار می گیرد که بر اساس تعداد فرزندان برای والدین شاغل یا فرزندان آنها محدودیت ایجاد کرده (سقف پرداخت کمک عائله مندی برای حداقل 2 فرزند توسط کارفرما به کارگر)، در نتیجه با اعمال ماده واحده سال 1393 محدودیت مقرر در ماده 86 تامین اجتماعی که پرداخت کمک عائله مندی را صرفاً تا دو فرزند مشخص کرده است نیز ملغی محسوب و کارفرمایان مکلفند با احراز سایر شرایط مقرر در ماده مذکور به کارگران خود به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان کمک عائله مندی پرداخت نمایند.  لازم به توضیح است که ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/1393 در دیدگاه اولیه به نظر می رسد، در جهت حمایت از فرزند آوری و در راستای سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نیز  صیانت از نیروی کار باشد، اما در واقع با اندکی توجه به جو حاکم بر کارگاههای کشور و دقت در نیاز خانواده ها با نگاهی به دور دست متوجه می شویم که قانون مذکور می تواند به عنوان  مانعی هم جهت اشتغال و هم رفتار فرزندآوری خانواده ها گردد. به این صورت که اولاً کارفرمایان از ادامه به کار یا استخدام کسانی که دارای فرزندان زیاد بوده، به دلیل بار مالی ناشی از اجرای قانون (همانطور که گفتیم پرداخت کمک عائله مندی بر عهده کارفرما می باشد)، امتناع نموده (اثر ضد اشتغال) و ثانیاً کارگران با توجه به تبعات عدم به کارگیری خود به دلیل داشتن فرزند زیاد علاقه ای نسبت به فرزند آوری نخواهند داشت. (اثر ضد تجدید نسل و تهدید کننده بازار کار آینده). پیشنهاد مشخص نگارنده این است که ماده واحده مذکور تنها می تواند با کمک مالی دولت و وضع قوانین حمایتی دیگر، در پرداخت کمک عائله مندی باعث تشویق به فرزندآوری گردد. بنابراین لازم است در راستای حمایت از سیساتهای کلی جمعیت در افزایش نرخ موالید و صیانت از نیروی کار، در تنظیم بودجه سالانه با توجه به پیش بینی رشد جمعیت و تخمین تعداد کارگران مشمول قانون کار اعتبار خاصی را به منظور حمایت از فرزندآوری جهت پرداخت کمک عائله مندی به کارگران مشمول قانون کار (جهت فرزندان مازاد بر 2 نفر) پیش بینی و به عنوان مثال  با اعمال افزایش پلکانی بر مبلغ تعیین شده در ماده 86 قانون تامین اجتماعی به میزان 4 برابر حداقل دستمزد روزانه مصوب شورای عالی کار برای فرزند سوم، 5 برابر حداقل دستمزد روزانه برای فرزند چهارم  و 6 برابر حداقل دستمزد روزانه مصوب شورای عالی کار برای فرزند پنجم به بعد مستقیماً به کارگران مذکور  توسط دولت پرداخت گردد.تاريخ : چهارشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۴ | 9:45 | نویسنده : اشکان خواجه دادي |

دو خطای بزرگ در سبد کالای حمایتی دولت

آپلود عکس
یادم می آید چند سال پیش، زمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی بودم، بنا به همکاری علمی ایجاد شده به منظورگسترش دانش و ارتباطات دانشجویان این رشته که اندکی پس از  تاسیس وزارت تازه تاسیس رفاه اجتماعی در سال 1383 این رشته نیز در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایجاد شده بود با معرفی مدیر وقت گروه آموزشی رفاه اجتماعی دانشگاه با مسئولین در وزارت تازه تاسیس رفاه اجتماعی موظف به همکاری با این وزارتخانه شدیم. به درخواست دفتر هدفمندسازی یارانه ها مقاله ای را از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه نموده و به دفتر مذکورتحویل دادم. موضوع آن مقاله  با عنوان «دو خطای مهم در هدفمندی یارانه ها» بود که با استفاده از جمع آوری و تحلیل آماری چندین کشور درحال توسعه به چاپ رسیده بود. بحث در این بود که با کشیدن خطی بین نیازمندان واقعی و  افراد بی نیاز جهت دریافت کمکهای اجتماعی همواره خطاهایی با عنوان 1- قرار گرفتن عده ای از  افراد مشمول در دایره افراد غیرمشمول و 2- قرار گرفتن عده ای از افراد غیر مشمول در دایره افراد مشمول به عنوان دو خطای مهم هدفمندسازی وجود دارد. و باید تا حد امکان با مطالعه دقیق وضعیت خانوارها از این دو خطا جلوگیری


موضوعات مرتبط: سيستم هاي رفاه اجتماعي ، سياست اجتماعي
برچسب‌ها: خطای هدفمندی , سبد کالای حمایتی , حمایتهای اجتماعی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ | 10:36 | نویسنده : اشکان خواجه دادي |

هدفمندسازی یارانه ها؛ مساوات یا عدالت

پس از سالها بحث و بررسی ، بالاخره در سال 1389 طرحی با نام هدفمندی یارانه ها تصویب  و اجرا شد و مقرر  گردید که به همه مردم کشور! از درآمد حاصل از آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی مبلغی به صورت سرانه ماهانه به حساب سرپرست خانوار پرداخت گردد. آیا مفهوم هدفمندی با این گونه اجرا همخوانی دارد؟ که به همه  افراد اعم از دارا و ندار، نیازمند و بی نیاز، پولدار و بی پول، روستایی و شهری، بیمه شده و بیمه نشده، 


موضوعات مرتبط: حقوق رفاه ، سياست اجتماعي
برچسب‌ها: هدفمندی یارانه ها , عدالت , مساوات , حمایت اجتماعی , نظام جامع رفاه و تامن اجتماعی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 10:41 | نویسنده : اشکان خواجه دادي |

مشکل اجتماعی وضعیتی است که شمار قابل توجهی از مردم جامعه آن را تهدیدی علیه جامعه تلقی نموده  و علاوه بر این ویژگی باید دارای خصوصیات زیر باشد: 1- کیفیت زندگی و ارزشهای جامعه را  تهدید نماید، 2- دارای علل و عوارض اجتماعی بوده و 3-  نیازمند یک مداخله اجتماعی باشد. جامعه در خصوص همه انواع مشکلات اجتماعی مانند سلامتی دارای یک طیف می باشد:برچسب‌ها: مشکلات اجتماعی , آسیبهای اجتماعی , انحرافات اجتماعی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲ | 11:10 | نویسنده : اشکان خواجه دادي |
ادامه

تاريخ : دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ | 7:44 | نویسنده : اشکان خواجه دادي |

به وبلاگ اصل ۲۹ خوش آمدید.

 

 

 علت انتخاب این نام برای وبلاگ :

اصل ۲۹ قانون اساسی کشورمان مهم ترین ایده در این انتخاب بوده است:

اصل 29 قانون اساسی:

‹‹ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی کاری، پیری، از کار افتادگی ، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.


موضوعات مرتبط: خبر ها و اطلاعيه ها

تاريخ : چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۵ | 1:7 | نویسنده : اشکان خواجه دادي |

شعری از حسین تولایی برای کودکان کار

پسرک
بادکنک های رنگی را
از هوای خنده های تابستانی
پر می کند
و من می توانم
درد شانه های نازکش را
زیر رؤیاهای بادکنکی حس کنم
و بیندیشم
در کجای زمان ایستاده ام
که شوق تعطیلی
و شور کودکانه
این گونه ارزان
به جیب هایش می روند

بادکنکی می ترکد
بغض من هم!تاريخ : پنجشنبه چهارم آبان ۱۳۸۵ | 14:44 | نویسنده : اشکان خواجه دادي |
طرحي از سازمان جهاني كار:
كنترل فقر؛ از راه حمايت هاي اجتماعي

مترجم: ليلي كشوادي
منبع: ILO


    اشاره: طي سال هاي اخير، برخي از كشورهاي در حال توسعه، درصدد اجراي برنامه هاي اساسي بازنشستگي يا طرح هاي پرداخت مزاياي كودك برآمده اند كه بودجه آن از خزانه عمومي تامين مي شود و ثابت شده است كه اين برنامه ها ابزار بسيار قدرتمندي در مبارزه با فقر بوده اند، مدارك متعددي حاكي از تاثيرات مثبت چنين طرح هايي در كشورهايي است كه در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي بسيار با هم متفاوت هستند كه ازجمله مي توان به برزيل، موريتاني، ناميبيا، نپال و آفريقاي جنوبي اشاره كرد. بخش خبر سازمان جهاني كار ILOاز كشور ناميبيا گزارشي را در اين زمينه تهيه كرده است، در اين منطقه اجراي برنامه اي با مشاركت بخش عمومي و خصوصي، به پرداخت مستمري و ساير مزاياي تامين اجتماعي در سراسر كشور كمك كرده است. 
   
موضوعات مرتبط: سياست اجتماعي

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه چهارم آبان ۱۳۸۵ | 14:42 | نویسنده : اشکان خواجه دادي |
 

                          

 

                               جهاني شدن حقوق بشر  

                                                        

گرد آوری :                                                                     

ایوب نافعی                                                                    

دانشجوی کارشناسی ارشد  رفاه اجتماعی                                      

      دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی                                             

  

                                               

فهرست مطالب                                                                                             

 تعاريف جهاني شدن

فرايند جهاني شدن از سه ديدگاه نظري

ديدگاه طرفداران منطق تك و چند عليتي

برخي از روندهاي جهاني شدن

برخي از آثار و پيامدهاي جهاني شدن در كشورهاي در حال توسعه         

تغيير نقش ملت-دولت

ايده ي کلي حقوق بشر

نسل هاي حقوق بشر

اعلاميه جهاني حقوق بشر.

کدام حقوق، حقوق بشری اند 

ميثاق حقوق مدني و سياسي و نسل اول حقوق بشر     

برخي از حقوق مدني و سياسي يا نسل اول حقوق بشر     

ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و نسل دوم حقوق بشر.        

نسل سوم حقوق بشر: حقوق همبستگي يا حقوق جمع      

حق صلح

حق توسعه 

 حق بر محيط زيست ميراث مشترك بشريت مصاديق ميراث مشترك بشريت

اسناد و معاهدات حقوق بشر

منابع و مأخذ


موضوعات مرتبط: حقوق رفاه

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه چهارم آبان ۱۳۸۵ | 14:41 | نویسنده : اشکان خواجه دادي |
حقوق رفاهی کودکان بي سرپرست در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

                                                     

                                                      گرد آوری :  

                                                   اشکان خواجه دادی

                                  دانشجوی کارشناسی ارشد  رفاه اجتماعی

 

حقوق کودکان از موارد مهم در  سیستم رفاهی یک کشور محسوب می شود . چرا که کودکان بی دفاع اند و  در گرفتن و شناسایی حقوق خود ناتوان . یکی از گروههای هدف ما در ارایه خدمات رفاهی کودکان می باشند . کودکان بی سرپریت و کودکان بدسرپرست گروهی اند که  لزوم خدمات اجتماعی و رفاهی  و حمایتهای قانونی مرتبط با آنها از دیرباز مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. در سطح بین المللی نیز همواره تلاشهایی صورت می گیرد تا به حمایتهای قانونی آنها افزوده شود. قوانین مختلف ضمانت های اجرایی را برای حکومتها فراهم می آورند تا به این کودکان بر طبق برنامه های منسجم ارایه خدمت شود. در این مقاله  قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که به مسئله کودکان بی سرپرست پرداخته  اند مورد بررسی قرار می گیرد:

كودك كيست؟ 

ماده يك پيمان نامه حقوق كودك مصوب مجمع عمومي سازمان ملل كودك راچنيين تعريف می کند:                     

 


موضوعات مرتبط: حقوق رفاه

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه چهارم آبان ۱۳۸۵ | 14:37 | نویسنده : اشکان خواجه دادي |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.